Galadriel

-----kosmetický a kadeřnický salón-----


Podložka pro magnetoterapii

Magnetoterapie

využití pulsního elektromagnetického pole

pomocí válcových nebo plochých aplikátorů

Magnetoterapie má protizánětlivý a protibolestivý účinek, způsobuje roztažení cév, uvolňuje svalové napětí a spasmy. Urychluje hojení kostí i měkkých tkání. Indikací jsou především degenerativní, zánětlivá a funkční onemocnění pohybového aparátu.

Magnetoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající biologické účinky stacionárního (trvalého) nebo častěji pulsního (přerušovaného) elektromagnetického pole na lidský organismus. Je to metoda užívaná již v dávné historii, např. Hippokrates léčil mnohé bolestivé stavy u svých pacientů přikládáním magnetické rudy. V současné době zažívá tato metoda renesanci. U pacientů je značně oblíbena pro svou neinvazivnost, nenáročnost, nenávykovost, absenci vedlejších účinků a výborný efekt zejména u bolestivých stavů. Je škoda, že se často prosazuje až jako metoda poslední volby, kdy ostatní léčebné metody nebyly účinné.

Jak působí magnetické pole na lidský organismus?

Magnetoterapie působí jak lokálně tak celkově, aktivuje celou řadu obranných systémů a umožňuje autoreparaci (samovyléčení) organismu. Spouští aktivaci imunitního systému, aktivuje hormonální systém hypofýzy a nadledvin a zvyšuje tvorbu kortikálních hormonů. Na buněčné úrovni dochází ke zvýšení propustnosti buněčných membrán a zrychlení látkové výměny. V místě působení dochází jednak k vasodilataci, tj. rozšíření krevních cév, a tím zvýšenému prokrvení tkáně a jejímu lepšímu zásobení kyslíkem a živinami se současným rychlejším odplavováním zplodin látkové výměny.

Magnetoterapie působí také protizánětlivě, a to jak u zánětů sterilních (např. revmatoidní artritida, Bechtěrevova nemoc), tak u zánětů vyvolaných mikroby. Má silný analgetický efekt (tlumí bolest), a tím nachází uplatnění zejména u svalových a kloubních bolestí. Tento efekt je vykládán působením magnetického pole na nervová vlákna a přenos nerovových vzruchů. Vede dále k myorelaxaci, tedy uvolnění svalových spasmů a normalizaci svalového napětí. Způsobuje urychlení hojivých procesů v kostech i měkkých tkáních. Stimuluje tvorbu červených krvinek, má euforizující účinky (zlepšuje náladu), potencuje účinek antibiotik, zvyšuje imunitu a celkově zlepšuje regeneraci organismu.

Jaké nemoci jsou vhodné pro magnetoterapii?

V řadě níže uvedených indikací má tato metoda efekt pouze v kombinaci s jinými léčebnými postupy, např. laserem, léčebnou tělesnou výchovou, farmakoterapií či jinou fyzikální terapií.

  • Neurologie: Velmi dobré výsledky má v léčbě neurologických chorob např. kořenové syndromy, obrny periferních nervů, cervikokraniální a cervikobrachiální syndrom, dětská mozková obrna. U roztroušené sklerózy dokáže i výrazně zmírnit některé potíže pacientů, využívá se také k ovlivnění migrén a jiných typů bolestí hlavy.
  • Revmatologie: Dobré účinky vykazuje magnetoterapie u revmatoidní artritidy, kde snižuje na různě dlouhou dobu otoky a bolestivost kloubů a celkovou aktivitu zánětlivého procesu, umožňuje i výrazné snížení dávek kortikoidů. Ovlivňuje všechna kloubní degenerativní onemocnění. U artrózy vede k vzestupu proteoglykanu, který chrání chrupavku před destrukcí. Vývoj tohoto onemocnění tak lze zpomalit až zastavit. Dále se využívá jako podpůrná léčba při terapii osteoporózy, epikondylitidy, spondylózy, spondylartrózy a mnoha dalších.
  • Ortopedie a chirurgie: Magnetoterapie má v tomto oboru široké využití u artróz, periartritidy ramenního kloubu, kostních zlomenin, osteomyelitidy, poúrazových stavů, syndromu karpálního tunelu, uvolnění totální endoprotézy, aseptické kostní nekrózy aj.
  • Dermatologie: Hojivé a protizánětlivé působení se využívá při terapii bércových vředů a dekubitů (proleženin).
  • Stomatologie: Nachází uplatnění v léčbě parodontózy, periostitidy či ovlivnění bolestí po extrakci zubu.

Jak probíhá léčba magnetem?

Magnetoterapii je vhodné používat jako součást léčebného plánu při současné aplikaci jiných léčebných metod. Pacient se nesvléká, pole prostupuje oděvem i sádrovou fixací. Při použití nízké indukce nejsou kontraindikací ani kovové materiály v těle pacienta. Léčba je aplikována opakovaně, např. 1x až 2x denně 30 minut, u postižení skeletu častěji, minimální počet aplikací je cca 15. Pokud po 7 až 10 aplikacích nedojde k žádnému zlepšení, terapie se zpravidla ukončí. U některých pacientů se objevuje přechodné zhoršení po 2 až 3 aplikacích, to však není důvodem k přerušení léčby. Někdy se efekt dostaví až s několikatýdenním odstupem po skončení kúry.

Aplikátory rozdělujeme na plošné, které se přikládají na postiženou oblast, a cívkové, které mají podobu válce o různém průměru, do nichž se vloží např. postižená končetina, nebo pacient leží na zádech uvnitř aplikátoru.

Na trhu je k dostání řada permanentích magnetoterapeutických pomůcek ve formě polštářků, bandáží, náramků, vložek do bot, náhrdelníků apod. Tyto produkty obsahují speciální permanentní magnety. Podušky a bandáže jsou vhodné k tlumení bolestí kloubů a svalů, zmírňují otoky a zrychlují hojení. Jsou vhodné pro domácí léčení nebo tam, kde není dostupná léčba na příslušném pracovišti. K ostatním formám aplikace mají někteří odborníci rezervovanější postoj.

Vzhledem k tomu, že magnetické pole člověk nemůže svými smysly registrovat, objevuje se někdy negativní postoj pacienta k terapii. Projevuje se to zejména tehdy, když se jedná o těžké případy a pacient absolvoval už celou řadu jiných léčebných metod bez efektu. Lékař i pacient by měli být trpěliví. Magnetoterapie působí na každého člověka různě. Pokud je pacient negativně naladěn, může být léčba delší. Je zajímavé, jak dobré výsledky s magnetoterapií má veterinární lékařství, protože zde tento problém odpadá. Počet aplikací je značně nižší a úspěšnost vyšší než v humánním lékařství.

Kdy nelze aplikovat magnetoterapii?

Absolutní kontraindikací (kdy nelze v žádném případě magnetoterapii použít) je těhotenství, zvláště v prvních měsících, kdy nelze vyloučit teratogenní vliv na vyvíjející se plod (možný vznik vrozených vývojových vad plodu). Není doporučována ani v dalších měsících těhotenství, a to ani na vzdálené oblasti těla. Dále nelze magnetoterapii použít u osob s kardiostimulátorem, kde je možné ovlivnění jeho funkce. Dalšími kontraindikacemi jsou zvýšená funkce štítné žlázy, nadledvin, krvácení do trávicího traktu, infekční onemocnění, nádory, kdy nelze vyloučit vzplanutí metastatického procesu.

Relativní kontraindikací (kdy je třeba použití magnetoterapie zvažovat), je menstruační krvácení pro možnost zesílení krvácení, mykotická (plísňová) onemocnění a epilepsie. Pozornost je nutno věnovat pacientům s hypertenzí či hypotenzí, kdy zejména v začátcích léčebné aplikace může dojít k výkyvům tlaku.

Magnetoterapie - využití pulsního elektromagnetického pole
Délka ošetření
magnetoterapie
Cena za 1 sezení
20 min.150Kč
Článek převzat z webového portálu Lékaři online

Salón Galadriel - ...půvab a vznešenost nemusí být jen výsadou elfů...